Детективдик кызматтар

Детективдик кызматтар

Детективдик кызматтар рынокто дайыма суроо-талапка ээ болуп келген. Биздин коопсуздук компаниялар тобу жеке детективдин кызматтарын 12 жылдан бери көрсөтүп келет.

Жеке детектив табылышы кыйын болгон маалыматтарды топтоону жүргүзөт. Таанышыӊыз жоголдубу, машина уурдалдыбы, жашыруун маалыматтар жарыяландыбы. Сиз жубайыӊыздан шекшип жатасызбы же балаӊыздын жаман топко кошулганыӊыздан шегиӊиз барбы.

Так аракеттердин көп жылдардан берки планы жыйынтыкка натыйжалуу жетүүгө мүмкүндүк берет жана алгылыктуу баа менен териштирүүдө жыйынтыктын болушуна кепилдик берет.

Детективдик кызматтар төмөнкү милдеттерди аткарат:

  1. Териштирүү – кандайдыр-бир окуя жөнүндө маалыматтарды топтоо, талдоо, иретке келтирүү, окуялардын жагдайларын жана катышкан адамдарды аныктоо.
  2. Полиграфия (алдоонун детектору) – объект чындыкты айтып жатканын же алдап жатканын аныктоо үчүн физиологиялык көрсөткүчтөрдү, алардын өзгөрүүлөрүн каттоо.
  3. Өнөктөштөрдү текшерүү – болжолдуу өнөктөш жөнүндө ишенимдүү маалыматтар анын ниетинин тазалыгын аныктоого жана алдамчылардын тузагына түшпөөгө жардам берет.
  4. Адистер – кызматкерлердин мыйзамсыз аракеттерин каттоо, андан ары ишенимдүү жана коопсуз жамаат түзүү үчүн берилген фактылар менен иштөө.
  5. Кеӊселерди тыӊшоочу аспаптардан, тыӊчы жабдуулардан тазалоо. Адистер имараттын сыртында жана ичинде тыӊшоочу аспаптардын жоктугун дыкат текшерип чыгышат. Коопсуздуктагы алсыз жерлерди аныкташат жана аларды жакшыртуу жөнүндө нускамаларды беришет.

Сиз эмнеге бизди тандашыӊыз керек?

– Алынган маалыматтардын жана иштин жыйынтыктарынын толук жашыруундугун сактайбыз.

– Иштин жыйынтыгына кепилдик беребиз же чечимге максималдуу жакындатабыз.

– Аракеттерибизди буюртмачы менен макулдашып турабыз. Кардар тарабынан толук көзөмөл.

– Детективдик ишмердикти мамлекеттик лицензиянын негизинде жүргүзөбүз.

Кызматкерлердин көпчүлүгү тергөөдө жана ыкчам ишмердикте көп жылдык тажрыйбага ээ.

Чындык эӊ күтүлбөгөн жерлерге жашынат жана биз аны сөзсүз табабыз!

биздин максат - сиздин коопсуздугуңуз